Geodetická a realitná kancelária

Ponuka služieb

Geometrický plán

– na zameranie novostavby

 – na zameranie rozostavanej stavby

– na oddelenie (rozdelenie) pozemkov

– na zriadenie vecného bremena

– na vyňatie z PPF a odňatie z LPF

– na obnovenie právneho stavu

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie stavebných objektov

– vytýčenie stavieb (rodinné domy)

– vytýčenie priestorovej polohy stavebných objektov

Polohopisný a výškopisný plán

Porealizačné zameranie inžinierskych sietí

Technická nivelácia

(meranie výšok a prevýšení)

Poradenská činnosť

– z oblasti katastra nehnuteľností

– z oblasti geodezie

– zabezpečenie údajov z katastra nehnuteľností

– lustrovanie vlastníckych vzťahov

Kontakt:

GEOGLOBE, s.r.o.
Vajanského 28
921 01 Piešťany
tel./fax 033/77 42 409
e-mail: geoglobe@geoglobe.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00-16.00 hod.
Utorok: 8.00-16.00 hod.
Streda: 8.00-16.00 hod.
Štvrtok: 8.00-16.00 hod.
Piatok: 8.00-16.00 hod.