Geodetická a realitná kancelária

Team

Ing.Emil Chrvala

autorizovaný geodet a kartograf podľa §6 zákona č.215/1995 Z.z. v plnom rozsahu

tatoop-tato

Ing.Boris Chrvala

autorizovaný geodet a kartograf podľa §6 písm.a),b),c),d),e) zákona č.215/1995 Z.z.

borisop-bodo

 

Ing.Andrej Mlynárik

autorizovaný geodet a kartograf podľa §6 písm.a),b),c),d),e) zákona č.215/1995 Z.z.

 

andrejop-andrej

Kontakt:

GEOGLOBE, s.r.o.
Vajanského 28
921 01 Piešťany
tel./fax 033/77 42 409
e-mail: geoglobe@geoglobe.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00-16.00 hod.
Utorok: 8.00-16.00 hod.
Streda: 8.00-16.00 hod.
Štvrtok: 8.00-16.00 hod.
Piatok: 8.00-16.00 hod.